VEKOP 854 projekt záró kiadványa

Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 1.3 milliárd forintos kerettel digitális készség fejlesztését célzó képzési programot indít a Közép-Magyarországi Régióban.

Projekt felhívás

A támogatás A támogatások kedvezményezettjei azok a KMR-ben lakóhellyel rendelkező munkavállalási korú magánszemélyek, akik a projektben az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzésekre jelentkeznek. Ők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzése(ke)n , s a képzés(ek) sikeres elvégzéséhez összesen 70 000 Ft/fő támogatási összeget kaphatnak. A képzésre azon célcsoport tagok vonhatóak be, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak általános iskolával, középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben, továbbá a képzési tananyagot elsajátító, a szakképzési intézmények, szakképzési centrumok alkalmazásában álló pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek. A szakképzési centrumok alkalmazásában álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak IKER 3-4 szintű Digitális kompetencia fejlesztése képzésére a későbbiekben kerül sor.

A képzések

A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER 1. szint), valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban valósulnak meg felnőttképző intézmények közreműködésével. A gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható képzési program lehetővé teszi, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők is használni tudják a világháló adta lehetőségeket. A képzés biztos felhasználói alapokat ad, elvégzésekor követelmény a záró számonkérés sikeres teljesítése. A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen, tableten vagy okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget, és növeli a munkába történő elhelyezkedés esélyét.

Projekt adatok

A projekt megvalósításának kezdete 2018.01.01., a támogatási szerződés hatályba lépésének időpontja 2018.07.26. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,3 milliárd Ft, amelynek forrását az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásban biztosítja. A projektet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) konzorciumi partnerség keretében valósítja meg. A konzorcium mintegy ezer IKT (információs és kommunikációs technológiák) kompetenciafejlesztő képzés, felnőttképző intézmények általi megszervezésével legalább 13 000 magánszemély támogatását tervezi. A projekt 2022. május 31-én zárult.